P. P. 에라완 팜스 리조트 - SHA Extra Plus

P. P. Erawan Palms Resort의 사진 갤러리

기본 이미지
해변에 위치, 비치 바
야외 수영장
야외 수영장
야외 수영장

P. P. 에라완 팜스 리조트 - SHA Extra Plus에 대한 개요

P. P. 에라완 팜스 리조트 - SHA Extra Plus

P. P. Erawan Palms Resort

3.0성급 숙박 시설
코피피의 해변에 자리한 리조트, 야외 수영장 및 비치 바 이용 가능

7.6/10 - 좋아요

194개의 Hotels.com 실제 이용 고객 후기

숙박 시설 특징

 • 수영장
 • 무료 WiFi
 • 금연
 • 에어컨
 • 냉장고
 • 레스토랑
지도
Moo 8 Leamtong Tambol Ao Nang, Laem Tong Beach, Ko Phi Phi, Krabi, 81000
주요 편의 시설/서비스
 • 매일 하우스키핑
 • 해변에 위치
 • 2 개 레스토랑 및 바/라운지
 • 야외 수영장
 • 아침 식사 가능
 • 비치 바
 • 수영장 바
 • 룸서비스
 • 테라스
 • 에어컨
 • 정원
 • 도서관
가족 편의 시설/서비스
 • 냉장고
 • TV
 • 정원
 • 테라스
 • 하우스키핑 서비스(매일)
 • 세탁 시설
청결 및 안전
 • 소독제로 청소함
 • 다음 고객 숙박까지 24시간 비워둠
 • 손 소독제 제공됨
 • 개인 보호 장비

요금을 확인할 날짜 선택

이 지역에 대한 정보

인근 명소

 • 해변에서
 • 롱 비치(차로 1분 거리, 0.1km)
 • 톤사이 부두(차로 1분 거리, 0.1km)
 • 몽키 해변(차로 1분 거리, 0.1km)
 • 코피피 뷰포인트(차로 1분 거리, 0.1km)
 • 마야 베이(차로 57분 거리, 29.2km)
 • 필레 라군(차로 57분 거리, 29.2km)
 • 마야 비치(차로 57분 거리, 29.2km)
 • 해적 동굴(차로 57분 거리, 29.2km)

교통편

 • 크라비 (KBV-크라비 국제공항)까지 차로 75분(67.4km)

이 숙박 시설에 대한 정보

P. P. 에라완 팜스 리조트 - SHA Extra Plus

코피피에 위치한 P. P. 에라완 팜스 리조트 - SHA Extra Plus에서 편안하고 기분 좋은 숙박을 즐기실 수 있습니다. 이곳에는 야외 수영장이 마련되어 있어 시원하게 수영을 즐기실 수 있고, 2 개 레스토랑 중 하나인 세계 각국의 요리 전문의 Sawasdee Restaurant에서는 점심 및 저녁 식사가 가능합니다. 비치 바, 스낵바/델리, 테라스 등의 기타 편의 시설과 서비스가 갖춰져 있습니다.

청소 및 안전 조치

청결 기준 강화

숙박 시설 청소에 소독제를 사용합니다.
Safety and Health Administration(태국)의 청소 및 소독 지역 지침을 준수합니다.

사회적 거리두기

고객 퇴실 후 24시간 동안 공실로 유지됩니다.
사회적 거리두기를 시행하고 있습니다.

안전 조치

직원들이 개인 보호 장비를 착용합니다.
마스크 제공이 가능합니다.
손 소독제를 제공합니다.
이 정보는 파트너사에서 제공했습니다.

한눈에 살펴보기

호텔 규모

 • 46개 유닛

체크인/체크아웃

 • 체크인 시간: 14:00 ~ 20:00
 • 늦은 체크인(객실 이용 상황에 따라 다름)
 • 최소 체크인 나이(만): 18세부터
 • 체크아웃 시간: 11:00

여행 관련 제한 사항

 • 코로나19 관련 제한 사항을 확인해 주세요.

특별 체크인 안내 사항

 • 프런트 데스크 운영: 매일 06:00 ~ 자정
 • 도착 시 프런트 데스크 직원이 도와드립니다.
 • 본토에서 출발하는 페리 일정 - 푸켓 출발 코피피 도착(라사다 선착장에서 출발): 08:30, 11:00, 11:30, 13:30, 15:00 끄라비에서 코피피까지 페리 일정(클롱 지랏 선착장에서 출발): 09:00, 10:30, 13:30, 15:00 운항 시간이 기상 상태에 따라 변경될 수 있으므로 고객께서는 적어도 출발 1시간 전까지 선착장에 도착하셔야 합니다. 정오 이후에 푸켓이나 끄라비 공항에 도착하는 고객께서는 본토에서 체류하고 다음 날 아침에 코피피로 가는 페리를 탑승하셔야 합니다.

체크인 시 필요한 사항

 • 부대 비용에 대비해 신용카드, 직불카드 또는 현금 보증금 필요
 • 사진이 부착된 정부 발행 신분증이 필요할 수 있음
 • 체크인 가능한 나이: 만 18세부터

반려동물

 • 반려동물 또는 장애인 안내 동물 동반 불가

인터넷

 • 공용 구역에서 무료 WiFi 제공

주차

 • 시설 내 주차 공간 없음

기타 정보

 • 금연 시설

숙박 시설 내 편의 시설

식사 및 음료

 • 뷔페식 아침 식사 제공(요금 부과) - 매일 06:00 ~ 10:00
 • 2 개 레스토랑
 • 바/라운지
 • 비치 바
 • 풀사이드 바
 • 룸서비스(이용 시간 제한)
 • 스낵바/델리

즐길거리

 • 해변가 위치

서비스

 • 프런트 데스크(운영 시간 제한)
 • 투어/티켓 안내
 • 드라이클리닝/세탁 서비스
 • 무료 신문(로비)

시설

 • 귀중품 보관함(프런트 데스크)
 • 정원
 • 테라스
 • 도서관
 • 야외 수영장

사용 가능 언어

 • 영어
 • 태국어

객실 편의 시설

엔터테인먼트

 • TV
 • 위성 TV 채널

편의 시설

 • 에어컨
 • 미니바
 • 목욕가운 및 슬리퍼

함께 즐길 거리

 • 발코니

욕실 편의 시설

 • 부분 개방식 욕실
 • 샤워 시설
 • 무료 세면용품
 • 헤어드라이어
 • 타월

업무 및 최신 정보 확인

 • 전화

식사 및 음료

 • 냉장고

기타 편의 시설/서비스

 • 하우스키핑 서비스(매일)
 • 객실 내 금고

이 숙박 시설의 특별한 점

다이닝

Sawasdee Restaurant - 해변에 있는 세계 각국의 요리 전문 레스토랑이며 점심 식사 및 저녁 식사를 제공합니다.
SOLO Bar - 해변에 있는 이 바에서는 가벼운 식사만 제공됩니다. 매일 운영됩니다.

요금 및 정책

필수 수수료

체크인 또는 체크아웃 시 숙박 시설에서 결제를 요청하는 요금
 • 12월 31일 새해 전야제 디너(성인 1인 기준): THB 3500
 • 12월 31일 새해 전야제 디너(아동 1인 기준): THB 1750(만 3~11 세)

기타 선택 사항

 • 뷔페 아침 식사: 성인 THB 350, 어린이 THB 250의 추가 요금으로 이용 가능(대략적인 금액)

아동 및 추가 침대

서비스 제공, 체크인 또는 체크아웃 시 숙박 시설에서 결제를 요청하는 요금
 • 간이 침대: THB 800.0의 요금으로 이용 가능(1박 기준)

위생 및 청결

이 숙박 시설은 현재 강화된 청소 및 고객 안전 조치를 시행 중입니다.

숙박 시설 청소에 소독제를 사용합니다.

고객에게 개인 보호 장비(마스크 포함) 제공이 가능합니다.

고객의 안전을 위해 사회적 거리두기, 숙박 시설 직원의 개인 보호 장비 착용, 고객에게 손 소독제 제공 등의 조치를 시행 중입니다.

각 객실은 예약 간에 최소 24시간 동안 공실로 유지됩니다.

이 숙박 시설은 Safety and Health Administration(태국)의 청소 및 소독 지침을 준수합니다.

정책

이 숙박 시설에는 엘리베이터가 없습니다.

소화기, 연기 감지기 같은 시설 내에 고객이 안심하고 숙박할 수 있는 환경이 갖춰져 있습니다.

고객 정책과 문화적 기준이나 규범은 국가 및 숙박 시설에 따라 다를 수 있습니다. 명시된 정책은 숙박 시설에서 제공했습니다.

이 숙박 시설에서 사용 가능한 결제 수단은 신용카드, 직불카드, 현금입니다.

이곳의 다른 이름

Erawan Palms
P. P. Erawan
P. P. Erawan Palms Ko Phi Phi
P. P. Erawan Palms Resort Ko Phi Phi

자주 묻는 질문(FAQ)

전체 평점 및 평가

7.6

좋아요

8.0/10

청결 상태

8.0/10

직원 및 서비스

8.7/10

편의 시설/서비스

7.3/10

숙박 시설 상태 및 시설

6.0/10

환경 친화적

4/10 - 보통이에요

비싼 가격대비 시설 및 서비스는 별로인 호텔
램통비치에서는 나쁘지 않은 리조트입니다. 작은 풀장 1개가 시설의 전부이며, 조용한 휴식을 원하는 분에게 추천드립니다. 리셉션 직원들이 불친절해서 불쾌하기도 했습니다.
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

10/10 - 최고예요

Très bien!
Avis en période de Covid : Service au petit soin du matin au soir. La plage est belle et calme et l'on peut profiter de coins à l'ombre. Le restaurant de l'hôtel est bon (bien que "cher" mais ce qui est à relativiser par rapport au cadre au service et à la qualité des mets (tout ce qu'on y a mangé était très bon), le petit déjeuner copieux mais les ingrédients ne sont pas de très grande qualité (jus et yaourt par exemple). Bien placé grâce au système de speedboats disponibles plusieurs fois par jours bien moins cher que les long-tail boats et d'autres petits restaurants locaux sur la plage. Possibilité d'accéder à l'arrière de l'hôtel pour le coucher de soleil. Petit point negatif aussi sur la litterie de notre chambre où le matelas était à ressorts ce qui ne m'a pas non plus empêcher de très bien dormir.
camille 님, 4박 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

8/10 - 매우 좋아요

3박 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

8/10 - 매우 좋아요

3박 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

10/10 - 최고예요

ry nice hotel
very nice hotei/ we stayed for 4 nights. the staff were very kind.
lilach 님, 친구와 3박 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

8/10 - 매우 좋아요

Direkte Strandlage, ruhig, sehr nettes Personal, gutes Essen
5박 가족 여행
Ebookers 실제 이용 고객 후기

8/10 - 매우 좋아요

Pengene værd
Lækkert hotel tæt ved strand, og med god pool. Meget venlig service og betjening. Gode muligheder for at tage deres færge/transport (kun 200 bath pr tur) ind til Tonsai. Rent og stille værelse, dog mange myg omme ved søen. Det var svært at sidde på terrassen efter mørkets frembrud pga sultne myg. Der er også muligheder for snorkling ved rev ved hotellets strand men pas på bådene. Det er muligt at se solopgangen fra hotellets morgenmadsbuffet og solnedgangen fra deres Good View Restaurant. Vi havde booket 2 nætter men forlængede med 2 mere, og de sørgede for at vi kunne blive på de samme værelser. Alt i alt en rigtig god oplevelse. Kan klart anbefales.
2박 가족 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

8/10 - 매우 좋아요

ビーチで静かに過ごせるし、ロケーションが良かった。ただ上の方の部屋になってしまうと急な階段や坂道を登らなければいけないので小さい子や、年配の方は大変かもしれないです。私は大満足で延泊してしまいました!近くにお店はほぼないので行く前に色々買い込んで行くのが良いです!
1박 여행
Expedia 실제 이용 고객 후기

10/10 - 최고예요

Établissement simple situé dans un bel endroit très calme ,propre, literie récente mais un peu ferme personnel agréable.les bungalows en première ligne vue mer sont les 103 104 105 106 .il y a 2 chambres par bungalow qui peuvent être communicantes ou pas ( très mal isolées au niveau phonique mais comme souvent en Thaïlande ) Nathalie
Nathalie 님, 4박 로맨틱 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

2/10 - 별로예요

I was very disappointed with my stay at PP Erawan Palms Resort. There were several things that just were not acceptable during my stay: 1) There was a 5 inch lizard inside of my room. I contacted hotel staff and they came with a broom and spray, dismantling the whole room as they chased it around. They couldn't find it (it went into a large crack in the wall), and so I demanded they give me a new room. The second room they took me to had a broken lock on the door. The third room they took me to had a leaky shower that was so loud you could hear it with the bathroom doors closed 2) The hotel staff advised me incorrectly on the ferry schedule. I confirmed multiple times with them about the times to Tonsai Pier and back. I ended up waiting 2.5 hours at Tonsai Peer for a ferry that never came, and I had to take a longtail boat which was relatively expensive back to the PP Erawan. I asked the hotel that they pay for this given they advised me incorrectly on the time, and they refused. They were not even accommodating or understanding. Instead the hotel staff started to interrupt me and yell at me, not what I would expect for a hotel that is relatively more expensive than others on Phi Phi. 3) Rooms overall were dirty, noisy, and I found ants in the bed during my last night there. There are several other hotels right around PP Erawan, I would highly recommend staying at the other ones beside this hotel. It was dirty, and staff was rude.
Lily 님, 2박 여행
Orbitz 실제 이용 고객 후기