나르시아 리조트 사이드 - 올 인클루시브

Narcia Resort Side - All Inclusive의 사진 갤러리

기본 이미지
근처 전용 해변, 무료 해변 셔틀, 일광욕 의자, 비치 파라솔
실내 수영장, 3 개의 야외 수영장, 수영장 파라솔, 일광욕 의자
워터슬라이드
워터슬라이드

나르시아 리조트 사이드 - 올 인클루시브에 대한 개요

나르시아 리조트 사이드 - 올 인클루시브

Narcia Resort Side - All Inclusive

5.0성급 숙박 시설
마나브가트의 해변에 자리한 숙박 시설, 스파 및 무료 해변 셔틀 이용 가능

6.8/10 - 좋아요

53개의 Hotels.com 실제 이용 고객 후기

숙박 시설 특징

 • 무료 주차
 • 수영장
 • 무료 WiFi
 • 공항 교통편
 • 피트니스 센터
 • 에어컨
지도
Ilica Mah. 24 Sokak No.8, Manavgat, Antalya, 7600
주요 편의 시설/서비스
 • 매일 하우스키핑
 • 전용 해변
 • 2 개 레스토랑 및 2 개 풀사이드 바
 • 3 개 바/라운지
 • 풀서비스 스파
 • 3 개의 야외 수영장 및 실내 수영장
 • 무료 키즈 클럽
 • 무료 어린이 돌보미 감독
 • 무료 해변 셔틀
 • 피트니스 센터
 • 사우나
 • 비치 파라솔
가족 편의 시설/서비스
 • 어린이 돌보미 감독(무료)
 • 어린이 수영장
 • 시설 내 놀이터
 • 키즈 클럽(무료)
 • 전용 욕실
 • 정원

요금을 확인할 날짜 선택

이 지역에 대한 정보

교통편

 • 공항 셔틀(요금 별도)
 • 무료 해변 셔틀

이 숙박 시설에 대한 정보

나르시아 리조트 사이드 - 올 인클루시브

마나브가트에서의 탁월한 숙박 경험을 약속하는 나르시아 리조트 사이드 - 올 인클루시브에는 무료 키즈 클럽 같은 편의 시설이 마련되어 있으며, 차량 1대당 EUR 60의 요금으로 공항 셔틀(24시간 운행) 서비스를 제공합니다. 이곳 스파에서는 마사지, 얼굴 트리트먼트, 전신 트리트먼트 등을 받으실 수 있고, 2 개 레스토랑 중 하나인 세계 각국의 요리 전문의 Nar에서는 아침, 점심 및 저녁 식사가 가능합니다. 이 럭셔리 숙박 시설에는 3 개의 야외 수영장, 실내 수영장 및 비치 바도 마련되어 있습니다.

올 인클루시브

이 올 인클루시브 숙박 시설의 경우, 시설 내 식사와 음료가 객실 요금에 포함되어 있습니다(일부 제한 사항이 적용될 수 있음).

세금 및 봉사료

세금과 봉사료가 포함됩니다. 원하시는 경우 별도의 팁을 추가하실 수 있습니다.

식음료

모든 뷔페 및 일품 요리 식사, 스낵, 일부 음료 포함
고급 주류 포함됨
객실 내 미니바(모든 음료 포함)

즐길거리 및 시설/장비

시설 내 모든 즐길거리와 시설 및 장비 사용이 포함됩니다.

엔터테인먼트

시설 내 엔터테인먼트 및 즐길거리
시설 내 나이트클럽 이용
시설 내 라이브 공연
테마 파티

한눈에 살펴보기

호텔 규모

 • 293개 객실

체크인/체크아웃

 • 체크인 시간: 14:00 ~ 자정
 • 최소 체크인 나이(만): 18세부터
 • 체크아웃 시간: 정오

여행 관련 제한 사항

 • 코로나19 관련 제한 사항을 확인해 주세요.

특별 체크인 안내 사항

 • 이 숙박 시설에서는 공항에서 교통편을 제공합니다(별도의 요금이 적용될 수 있음). 여행 출발 전 예약 확인 메일에 나와 있는 연락처 정보로 숙박 시설에 연락하여 도착 세부 사항을 알려주시기 바랍니다.
 • 도착 시 프런트 데스크 직원이 도와드립니다.

체크인 시 필요한 사항

 • 부대 비용에 대비해 신용카드, 직불카드 또는 현금 보증금 필요
 • 사진이 부착된 정부 발행 신분증이 필요할 수 있음
 • 체크인 가능한 나이: 만 18세부터

아동

 • 무료 어린이 돌보미 감독
 • 무료 키즈 클럽

반려동물

 • 반려동물 동반 불가

인터넷

 • 공용 구역에서 무료 WiFi 제공
 • 객실 내 무료 WiFi

주차

 • 무료 시설 내 셀프 주차
 • 무료 숙박 시설 외부 주차(50 m 이내)
 • 노상 주차 가능

교통편

 • 공항 셔틀 이용 가능(24시간 운행)*

외부 교통편

 • 무료 해변 셔틀

기타 정보

 • 지정 흡연 구역

숙박 시설 내 편의 시설

식사 및 음료

 • 2 개 레스토랑
 • 3 개 바/라운지
 • 2 개 풀사이드 바
 • 비치 바
 • 바비큐 그릴
 • 24시간 룸서비스
 • 스낵바/델리

어린이를 위한 편의 시설/서비스

 • 키즈 클럽(무료)
 • 어린이 수영장
 • 워터슬라이드
 • 놀이터
 • 무료 어린이 돌보미 감독

즐길거리

 • 무료 해변 셔틀
 • 피트니스 강습
 • 비치 발리볼
 • 당구대
 • 전용 해변 근처

비즈니스 지원

 • 회의실

서비스

 • 24시간 운영 프런트 데스크
 • 콘시어지 서비스
 • 투어/티켓 안내
 • 드라이클리닝/세탁 서비스
 • 미용실
 • 짐 보관 시설
 • 해변 셔틀(무료)
 • 일광욕 의자
 • 비치 파라솔
 • 일광욕 의자
 • 수영장 파라솔

시설

 • 귀중품 보관함(프런트 데스크)
 • 정원
 • 테라스
 • 피트니스 센터
 • 3 개의 야외 수영장
 • 실내 수영장
 • 아케이드/게임룸
 • 풀서비스 스파
 • 사우나
 • 워터슬라이드

장애인 편의 시설/서비스

 • 엘리베이터
 • 장애인 지원 욕실
 • 객실 내 장애인 편의 시설
 • 롤인 샤워

사용 가능 언어

 • 영어
 • 독일어
 • 러시아어
 • 터키어

객실 편의 시설

엔터테인먼트

 • LCD TV
 • 위성 TV 채널

편의 시설

 • 에어컨(온도 조절 가능)
 • 미니바

함께 즐길 거리

 • 발코니

욕실 편의 시설

 • 전용 욕실
 • 샤워 시설
 • 무료 세면용품
 • 헤어드라이어

업무 및 최신 정보 확인

 • 책상
 • 무료 WiFi

식사 및 음료

 • 무료 생수

기타 편의 시설/서비스

 • 하우스키핑 서비스(매일)
 • 객실 내 금고(요금 별도)

이 숙박 시설의 특별한 점

올 인클루시브

이 올 인클루시브 숙박 시설의 경우, 시설 내 식사와 음료가 객실 요금에 포함되어 있습니다(일부 제한 사항이 적용될 수 있음).

세금 및 봉사료

세금과 봉사료가 포함됩니다. 원하시는 경우 별도의 팁을 추가하실 수 있습니다.

식음료

모든 뷔페 및 일품 요리 식사, 스낵, 일부 음료 포함
고급 주류 포함됨
객실 내 미니바(모든 음료 포함)

즐길거리 및 시설/장비

시설 내 모든 즐길거리와 시설 및 장비 사용이 포함됩니다.

엔터테인먼트

시설 내 엔터테인먼트 및 즐길거리
시설 내 나이트클럽 이용
시설 내 라이브 공연
테마 파티

스파

숙박 시설의 풀서비스 스파인 Royal SPA에서 만족스러운 트리트먼트를 받으실 수 있습니다. 얼굴 트리트먼트, 전신 트리트먼트, 매니큐어 및 페디큐어 등의 서비스가 제공됩니다. 이 스파에는 사우나, 스파 욕조, 스팀룸, 터키식 목욕탕/함맘 등이 마련되어 있습니다.

스파는 매일 운영됩니다.

다이닝

Nar - 세계 각국의 요리 전문 뷔페 레스토랑이며 아침 식사, 점심 식사 및 저녁 식사를 제공합니다.
Lalezar - 터키 요리 전문 레스토랑이며, 저녁 식사만 제공합니다. 미리 예약하셔야 합니다.

요금 및 정책

기타 선택 사항

 • 공항 셔틀 서비스: 차량 1대당 EUR 60의 추가 요금으로 이용 가능(편도)
 • 객실 내금고: EUR 2의 요금으로 이용 가능(1일 기준)

정책

이 숙박 시설에서 사용 가능한 결제 수단은 신용카드, 직불카드, 현금입니다.

이곳의 다른 이름

Narcia Resort
Narcia Side
Narcia
Narcia Hotel Side
Narcia Resort Side All Inclusive
Narcia Resort All Inclusive
Narcia Side All Inclusive
Narcia All Inclusive
Narcia Side Inclusive Manavgat
Narcia Resort Side All Inclusive
Narcia Resort Side - All Inclusive Manavgat
Narcia Resort Side - All Inclusive All-inclusive property

자주 묻는 질문(FAQ)

전체 평점 및 평가

6.8

좋아요

7.6/10

청결 상태

7.1/10

직원 및 서비스

5.5/10

편의 시설/서비스

7.1/10

숙박 시설 상태 및 시설

4.8/10

환경 친화적

8/10 - 매우 좋아요

Darren 님, 13박 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

6/10 - 좋아요

GEORGI 님, 7박 가족 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

4/10 - 보통이에요

A EVITER !!! Hygiène désastreuse Lors du remplissage du mini bar de notre chambre, nous avons constaté qu'une bouteille a été ouverte, consommé puis remis dans le mini bar. Infect L'eau de la piscine était glaçante et malgré les vacances en septembre il n'y avait pas assez de chaises longues. Climatisation trop bruyante dans la chambre. La nourriture est de mauvaise qualité. Vue nulle Personne ne porte de masques. Animation bas de gamme Seul point positif : la Plage est propre et bien desservie.
AHMET 님, 5박 가족 여행
Expedia 실제 이용 고객 후기

6/10 - 좋아요

As 5star they should have more slides . It should be more clean.. rooms are too small for 4 people..kids club so tiny.. no life guard available on the kids slides
Firas 님, 1박 가족 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

6/10 - 좋아요

Endroit parfait pour kes enfants. Trop de monde pour l infrastructure: Nous devons chercher une place pour chaque repas, pour un transat à la piscine, une chaise pour le spectacle...
7박 가족 여행
Expedia 실제 이용 고객 후기

10/10 - 최고예요

Türkan 님, 3박 가족 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

4/10 - 보통이에요

Otele gelince otopark dolu diye kapıyı açıp içeri bile almadılar bavulları yolda indirdim aracı kendiniz park edin dediler,resepsiyondaki arkadaşlar ilgiliydi.restoranda klimalar bile çalışmıyor hamam gibi, servis rezalet çatal kaşık bile bulamıyorsunuz çeşit hiç yok ve herşey dondurulmuş gıda (patates köfte…)ve lezzetsiz.yemekhane gibi resmen herşeyi kendiniz alıyorsunuz bir bardak çay isteyebileceğiniz kimse yok garsonlar masayı kağıt peçeteyle siliyor ve yer olmadığı için oturmak zorunda kalıyorsunuz.denize gidelim dedik bir dolmuş var çalışanlar inanılmaz profesyonellikten uzak son ses kıro şarkılar konuşmalar yerlerde köy otobüsü gibi üstüste doldurdular herkesi otelin müşteri profili düşük diye onlarda iyice salmış ,birtek çocuk aquaparkı güzel zaten fotoğraflardan çocuklarım seçmişti oteli oda olmasa ve çocuklarım çok uzun süredir bu tatili beklemese çıkar giderdim .hayatımda gördüğüm en berbat 5 yıldızlı otel paranıza yazık etmeyin
Zeynep 님, 2박 가족 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

4/10 - 보통이에요

sara 님, 7박 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

4/10 - 보통이에요

Achtung kein Frühstück und Abendessen trotzBuchung
Achtung Obwohl Frühstück und Abendessen mit gebucht und bezahlt war, wurde es vom Hotel nicht akzeptiert. Hotels.com/Expedia bot mir keine Entschädigung. Ich könne lediglich ein anderes Hotel buchen, was ich nach einer langen Anreise und mit Koffern an der Rezeption nicht akzeptiert habe. Was ist was für eine Service von Hotels.com/Expedia? Am besten vor der Anreise die Buchung vom Hotel bestätigen lassen!
Hamit 님, 6박 가족 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기

2/10 - 별로예요

BARBAROS 님, 친구와 2박 여행
Hotels.com 실제 이용 고객 후기